Tarakonaz

Liftas, Zigmas ir BMW

1. Stovėjau prie lifto savo namų laiptinėj. Virš iškvietimo mygtuko yra ekraniukas, kuris rodo lifto padėtį. Kai iškviečiau, jis pradėjo leistis iš 72 aukšto. Aš stebėjau, kaip keičiasi skaičiai – iš pradžių normaliai, iš eilės, po to pradėjo rodyti net ir keturženklius skaičius, skaičius po kablelio. Prisimenu tik vieną iš jų – 5488,2. Kai liftas atvažiavo, jis nesusilygino su grindimis ir ekraniuko rašė ‘missed’. Visgi įlipau į liftą (jis gal tik 20 cm buvo aukščiau) ir paspaudžiau kažkurį mygtuką. Jis staigiai pradėjo kilti. Aš paleidau maišą iš rankų (kurio anksčiau neturėjau) ir tas maišas pradėjo sklandyti ore – nuo greičio. Keista, nes kylau į viršų…
2. Mokykla, 206 kabinetas. Rašėm kažkokį lietuvių baigiamąjį darbą. Dauguma jau buvo baigę ir išėję iš klasės. Aš išėjau iškart po GG. Norėjau su ja atsisveikinti prieš vasarą, bet ji nusijuokė ir pabėgo. Aš išėjau iš mokyklos ir pamačiau, kad ji už kokių 100 metrų. Pribėgau ir surikau ‘visgi atsisveikinsim’. Apkabinau, o tada kažkoks žmogus mus nufotografavo. GG, tai pamačiusi, pradėjo verkti ir pasakė ‘o ne, tai Zigmas – jis gi dabar sumontuos’. Ji nubėgo verkdama, o aš likau stovėti.
3. Ėjau kažkokia gatve – tolumoje mačiau ant žolės sėdinčias 3 merginas ir netoli jų stovintį BMW. Aš pradėjau bėgti link automobilio, perbraukiau ranka per užniauktą priekinę BMW lempą ir nukritau prie merginų. Visi šypsojomes. Uždėjau ranką ant šalia sėdinčios merginos pilvo ir pasakiau ‘kaip gražu’ (aš galvojau, kad ji nėščia). Tuomet mergina atsigulė ant žolės, jos pilvas išsilygino ir buvo matyti, kad ji nesilaukia. Ji paklausė manęs ‘kas gražu?’. Aš pasimečiau, pažiūrėjau į visas merginas ir sakau ‘pilvas gražus – man labai nepatinka kūdos merginos, pas kurias matosi išlindęs dubens kaulas’. Jos nusišypsojo (išsisukau). Tuomet aš tariau ‘jus visos labai gražios, man kaip tik tokios merginos patinka’ (jos tikrai buvo tokios, kokios man patinka). Vidurinė paklausė ‘aš tau patikčiau net tada, jei mano koja būtų metalinė?’ ir visos 3 nusijuokė. Po juoko sekė mano pasisiūlymas patikrinti ar jos koja yra metalinė ir ar ji pritvirtinta prie kūno… Sapnas čia ir baigėsi…

3 koment. to “Liftas, Zigmas ir BMW”

 1. Chaoko- 2008 06 12, 09:31

  Zigmas – (y) :D :D :D košmarikai…

  Kodėl aš nieko net panašaus fantastiško nesapnuoju??? :(

 2. Pokemonas- 2008 06 12, 21:08

  Zbigis

 3. y.- 2008 06 13, 20:42

  Paskutinį verčiau reikėjo pavadint “Metalinė koja”. Tai tuo pačiu ir mano nuomonė apie sapną.
  O pats pirmas primena knygą, kurią dabar skaitau, ten liftas, nuvežantis ne ten, kur reikia, yra ašis, jungianti kelis žmones ir šiaip svarbus dalykas, dar neperskaičiau iki galo. Tą liftą (viešbučio tarnybinis) įsivaizduoju kaip tik panašų į tavo namuose besantį.
  Šiaip jeigu uždedi nėsčiai merginai ant pilvo ranką ir sakai “gražu”, tai, sakyčiau, irgi gali tikėtis atsakymo-klausimo “kas gražu?”. Norsnunežinau.
  O vidurinis tai perdėm asmeniškas, nėra ką komentuoti. Reiktų tą Zigmą pamokyt, kad nemontuotų nebūtų dalykų.

Rašyti komentarą