Tarakonaz

Pilaitėje su jais

Buvau Pilaitėje su Rūta, Sima ir Rita. Tiesa, aplinka buvo panašesnė į Zujūnus, bet mano galvoj užsifiksavo, kad tai Pilaitė. Merginos pasiūlė nulėkt prie Pilaitės ežero. Aš sutikau ir pasakiau ‘tuomet važiuojam su Honda’. Rūta leptelėjo ‘o tu žinai, kad Renata jau grįžo?’. Sustingau, nudžiugau ir nubėgau iki jos namo. Atsidarė durys ir išvydau besišypsančią Renatą. Pasisveikinau, pakviečiau kartu važiuot… Pabuvom truputį prie ežero, o po to visus truputį pavežiau. Kas anksčiau, kas vėliau išlipo… Paskutinė stotelė – Renatos namai. Tarpdury kažkaip pradėjau svarstyt ką gi ryte valgysiu… Renata labai koketišku balsu pasakė ‘jogurtą ar kokį sūrelį’. Šyptelėjau ir atsakiau, kad ‘deja, namuose nei vieno iš šių dalykų nėra, o parduotuvės jau nebedirba’. O Renata labai viliojančiu žvilgsniu ir dar labiau viliojančiu balsu pasakė ‘bet pas mane yra’. Minutę stovėjau speechless. O tada užėjau.

Rašyti komentarą