Tarakonaz

NEXT fucking LEVEL?

O kas yra aukštesnis lygis, imant statistinę visuomenę kaip pradinį žaidimo lygį? Jei aš žiūrėdamas į visuomenę matau jos buką paklusimą religijai, tai aš esu aukščiau už ją (visgi statistinė visuomenė yra religinga)? Ir ne tik religija man atrodo keistai, nesuprantamai paviršutiniška ir buka. Kad ir visa tvarka aplink. Gyvūnų rūšis susikurė miestus, pasistatė namus, turi daiktus, kuriuos valdo savo kūnu ir taip neva gyvena; eina miegot temstant, keliasi švintant. Juk tai tokios bejėgės būtybės – visiškai paklustama gamtai ir prie jos prisitaikoma. Visa žmonija kaip skruzdės. Vienintelis pranašumas prieš skruzdes – mes galim jas sumindžiot. Mes turim ritualus, įvairius simbolius, kuriuos patys sugalvojom ir laikom proto padariniu. Ir trapumas vis didėja. Žmonija vis silpnėja – pakanka atimt iš dirbančio žmogaus (arba paauglio) mobilųjį telefoną, kompiuterį ir jis palūžta. O jei visame pasaulyje dingtų elektra, įvyktų milžiniškas, nevaldomas chaosas, privesiantis žmoniją prie išprotėjimo arba susinaikinimo. Viskas vyktų kaip apspjaudytame skruzdėlyne (kalbu apie tuos miestietiškus mažus skruzdėlynus tarp šaligatvio plytelių).

Kokie veiksmai, kokios vertybės, kas apskritai nuveda į kitą lygį? Tai jei aš galiu gyventi be mobiliojo telefono, kompiuterio, elektros, tai aš kitame lygyje? Nu kad ne. Galbūt kaip tik žemesniame lygyje? O jei aš nepuošiu per Kalėdas eglutės, tai aš gal jau kitame lygyje? Nu irgi ne – čia tik šiaip paprastas veiksmas be jokios gilesnės prasmės… Ar turi būt apčiuopiami pasiekimai, kurie būtent ir nukelia į kitą lygį? O gal pasiekimai yra tas pats lygis, bet į jį įkrentama dar labiau ir sunkiau peržengt į kitą? Kaip pavyzdį galima paimti paaukštinimą darbe, kurio nemėgsti (geriau pagalvojus, net nesvarbu, ar tu mėgsti tą darbą, ar ne). Bet tai labai paprastas, paviršutiniškas pavyzdys. Kalbu apie gilesnę prasmę. Ne vien apie darbą, bet apie gyvenimą. Pavyzdys, kai visa materialinė gerovė metama ir išvažiuojama dirbt savanoriu į Afriką, irgi netinka. Aš kalbu apie… žmogiškumo, egzistencijos, asmenybės, intelekto mišinį. Kur yra tas slenkstis, kurį peržengęs atsiduri aukštesniame lygyje už kitus? Ir ne apie socialinius sluoksnius aš kalbu. Ar apskritai yra koks nors kitas lygis? Nu taip, turi būt… Bet ar jis skirtas žmonėms? Gal ten jau tobulesnių būtybių ne iš mūsų planetos lygis?

Žinau! Įmanoma įžengti į kitą lygį tik visiems kart. Turiu omeny kiekvieną pasaulyje esantį žmogų. Net jei bent vienas iš tų milijardų nesugeba įžengt, nepavyks niekam. O tas žingsnis turi būt tokio didelio masto, kaip visi buvę žingsniai tarp homikų habilių, erektų, sapiensų…

Vėl aš prirašiau per daug, kad kas skaitytų…

3 koment. to “NEXT fucking LEVEL?”

  1. Saulius- 2009 12 28, 21:19

    Tu apskritai paklausk savęs, ar lygiai egzistuoja, ir jeigu egzistuoja, ar aukštesnis lygis visada yra pranašesnis už žemesnį.

  2. Tarakonaz- 2009 12 28, 21:44

    Na, žodis ‘aukštesnis’ iškart nurodo pranašumą, kaip ir. Aišku, galima įvairiai išvedžiot, bet visgi…

  3. Grant- 2010 01 14, 22:57

    Aukštesnis lygis visada bus “išmintis”, kuo tu busi išmintingesnis tuo labiau kilsi savo leveliais. Į šį žodį įeina viskas.

Rašyti komentarą