Tarakonaz

Autobusiniai paburbėjimai #2

Autobusu važiavo vaikinukas, kurį mieste kartais sutinku ir jis visada prašo ar pinigų, ar nupirkt pavalgyt… Sėdėjo jis priekyje ant platesnės sėdynės. Šalia jo ant tos pačios sėdynės dar buvo vaikas prie lango. Vaikinukas valgė bandeles iš savo maišelio, gėrė kavą iš Coffee Inn. Na čepsėjo truputį, sriūbčiojo, bet nieko čia tokio. Po to dar kryžiažodį sprendė, kai pavalgė. Ir visą tą laiką į jį labai spoksojo bobutė. Matėsi truputį su panieka, gal dar su kokiais kitais neigiamais jausmais… Ir nu man aišku kilo klausimas ‘kodėl?’. Jis tikrai nieko blogo nedarė. Vėliau, kai vaikas išlipo, vaikinukas dar ir labai mandagiai pasiūlė tai bobutei atsisėsti šalia. O ši labai piktai atkirto ‘ne, dėkui’. Aš dar po to piktokai į bobutę žiūrėjau. Ji buvo pagavus mano žvilgsnį, bet ir toliau vėpsojo į tą vaikinuką. Kaži ką mintyse galvojo…

Rašyti komentarą